Recursos Educativos On-line
Horaat Ivrit

Jidushei milim

     
 

 

אתרים מומלצים

 

ספרים מומלצים

  • גלעד צוקרמן: "ישראלית שפה יפה".  הוצאת עם עובד, 2008
  • עמליה רוזנבלום, צבי טריגר: "ללא מילים - התרבות הישראלית בראי השפה". הוצאת כנרת דביר, 2007.
  • רוביק רוזנטל: " הזירה הלשונית: דיוקן העברית הישראלית", הוצאת עם עובד 2001.

 

 

Volver a Horaat Ivrit